Una antiga làpida que ens recorda la data de naixement del Micalet.

La construcció de la torre campanar del Micalet es va iniciar l’any 1381, i les obres es van donar per acabades en 1425. Això són dades històriques. Però, com podríem saber l’any del seu inici, sense recórrer als llibres d’història?

La pregunta té una senzilla resposta: si entrem a la Catedral per la Porta dels Ferros i ens fixem en la paret del campanar a la nostra esquerra, a una alçada d’uns tres metres sobre el sól hi veurem una antiquíssima làpida que es troba molt deteriorada pel pas dels anys, la qual sol passar prou desapercebuda. La làpida diu així: “Aquest campanar fonc comensat en l’any de la nativitat de nostre senyor Jesuchrist MCCCLXXXI. Reynant en Aragó lo molt alt rey en Pere. Estant de Bisbe en València lo molt alt en Jaume, fill del alt infant en Pere e cosin germà de dit rey”.

Aquesta placa es va col.locar precisament per recordar a les generacions futures el dia de l’inici de les obres del “campanar nou”, que és com es conegué el Micalet durant l’época de la seua construcció i els seus primers anys d’existència.

Hi adjunte a continuació sengles fotografies en què podeu veure l’esmentada làpida i l’indret on s’hi ubica, perquè pogueu localitzar-la fàcilment.

Làpida recordatòria de l’inici de les obres de la torre del Micalet
Localització de la làpida

Compartir aquesta publicació

Visites des de l'1 de febrer de 2022

Publicacions relacionades

Una curiosa rectificació en la construcció de la Catedral de València.

Una curiositat més de les moltes que té la Catedral de València...

Perímetre=alçada: una curiositat geomètrica del Micalet.

La curiosa relació geomètrica del campanar més emblemàtic de València...

El campanar del Micalet. I perquè del Micalet?

La curiosa procedència del nom del Micalet...

El fotògraf Jean Laurent i el curiós calze gravat en un carreu de la porta romànica de la Catedral de València.

Un curiós calze gravat a la porta romànica de la Catedral de València, retratat en una antiga fotografia...

El pont del carrer de la Barxilla, inspirat en un projecte de Miquel Àngel.

La sorprenent inspiració del disseny pont del carrer de la Barxilla...

El desaparegut fanal 529 de la Catedral de València.

El record d'un antic fanal d'enllumenat per gas, en una cantonada de la Catedral de València...